De kosten van verzuim... Ouderwetse gedachte!

Gepubliceerd op 6 april 2021 om 13:58

Vaak zien we professionals iets schrijven over de kosten van verzuim. De kosten van een verzuimende medewerker zijn al snel ....  Daarmee moeten we echt gaan stoppen. Het gaat erom hoe we medewerkers in hun kracht kunnen laten werken. Het gaat om een goede balans tussen werk en prive en het gaat om een faciliterende werkgever die het persoonlijke leiderschap stimuleert. 

Adviseurs die werkgevers aansteken met de gedachten dat verzuim geld kost houden geen rekening met de extra verdiensten die sommige werkgevers ervaren omdat ze medewerkers voortdurend over belastbaarheidsgrenzen aan het heen jagen zijn. Natuurlijk is de medewerker bij een verzuimmelding duur maar heeft daarvoor meer opgeleverd dan eigenlijk mogelijk was. Juist preventief faciliteren helpt. Kost ook geld maar levert dan ook meteen meer op.

 

Stop dus met de onzin om uit te gaan van de kosten van verzuim. Het is over het algemeen het gevolg van het leiderschap van de werkgever en de KPI's waar deze op stuurt.

 

We often see professionals writing about the costs of absenteeism.

The costs of an absent employee are quickly .... We really have to stop!

It is a good balance between work and private and it is a facilitating employer that encourages personal leadership.

Consultants who ignite employers with the idea that absenteeism costs money do not take into account the extra earnings that some employers experience because they are constantly chasing employees beyond limits.

 

Of course the employee with a default is expensive  but has yielded more than was possible before. 

So stop the nonsense of assuming the costs of absenteeism.

 

It is generally the result of the leadership of the employer and the KPIs that it is steering towards.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.