Mijn naam is Gary Damen. In Nederland ben ik vooral bekend vanwege mijn praktische en doortastende visie op Duurzame Inzetbaarheid van werkenden.

Deze visie heb ik mogen verwerken in, inmiddels algemeen geaccepteerde, standaarden.

De meest belangrijke is de RADI standaard. RADI staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Deze ontwikkelde ik in 2009 en was daarmee een van de eerste in Nederland die Duurzame Inzetbaarheid integraal ging vormgeven. 

 

Anno 2021 bekleed ik de functie als voorzitter van de Beroepsfederatie RADI. Dit is een organisatie die vanuit een keurmerk gedachte inmiddels uitgroeit tot de Nederlandse Brancheorganisatie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ik ontwikkel denkrichtingen en breng deze naar de markt. 

De meest in het oog springende is het Scandinavisch denken, daar ligt mijn passie!

 

Ik word als specialist ingehuurd op DI en verzuimvraagstukken en geef een garantie af voor de oplossingen ervan. Ik werk voor:

  • Arbodiensten
  • Corporates
  • Verzekeraars
  • Assurantie volmachten
  • MKB koepelorganisaties
  • Opleidingsinstituten